2021 yılında Lüks Konut Vergisi Yürürlüğe Girecek

Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon liranın üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da lüks konut vergisini ödeyecek

2021 yılında Lüks Konut Vergisi Yürürlüğe Girecek
22 Ekim 2020 - 09:37

1) Değerli konut vergisini kimler öder?
 
2020 emlak vergisi değeri 5 milyon lira üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.
 
2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak?
 
Ev sahipleri 2021'in Şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.
 
3) Evin değeri nasıl belirlenecek?
 
Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.
 
4) Ne kadar ödeme yapılacak?
 
- Emlak vergi değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,
- 7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6,
- 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.
 
Örnek; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, fazlası 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödenecek
 
5) Kimler vergiden muaf olacak?
 
Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı.
 
Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecek
 
Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,
 
Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ya da intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
 
Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisi ödemeyecek.
 
Hissesi Olan Da Vergi Ödeyecek
 
Lüks bir konutta hissesi olanların da vergiye tabi olduğunu dile getiren PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, “Söz gelimi 2020 yılı emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan bir konutun yüzde 50’si sizin. Bu durumda sizin varlığınız gerçekte 3 milyon lira. Yani 3 milyonluk eve tek başınıza sahip olsaydınız vergi ödemeyecektiniz. Bu değer 5 milyon TL’lik sınırın altında ama vergi doğrudan meskenin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı başka bir ifadeyle toplam tutara bakıldığı için siz de payınız oranında vergi ödeyeceksiniz. Payınız yüzde 10 da olsa durum böyle. Bu konuda bir düzenleme bekledik ancak gelmedi” diye konuştu

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum